m m2 m3

OZNÁMENÍ

SCHROTH, spol. s r. o.
Lázně Dolní Lipová
790 61 Lipová-lázně 248

oznamuje ukončení poskytování zdravotních služeb ke dni 31.12.2013.

Žádosti o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli, zvolenému pacientem, je možné předkládat v místě dosavadního poskytování zdravotních služeb do 11.12.2013.

Po tomto termínu bude dokumentace předána odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje, který zajistí předání výpisů nebo kopií dokumentace nebo předání dokumentace dle § 57 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, jinému poskytovateli, kterého si pacient zvolí.

Písemné žádosti o předání zdravotnické dokumentace zasílejte na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor zdravotnictví
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí být vždy písemná a musí obsahovat:

  1. Jméno a příjmení pacienta
  2. Rodné číslo pacienta (pokud není přiděleno, tak datum narození)
  3. Trvalé bydliště pacienta
  4. Název a adresu nově zvoleného poskytovatele zdravotních služeb